Kedvezményrendszer a pécsi önkormányzati üzletek bérlőinek

2020. 04. 21Hírek, Gazdaságfejlesztés, Koronavírus


Tiszta, átlátható és alaposan átgondolt döntések – ezt vállaltuk, ehhez tartjuk magunkat. Különösen nagy szükség van erre most, az új koronavírus járvány idején, legyen szó a pécsiek biztonságát közvetlenül célzó rendelkezésekről, egyre égetőbbé váló szociális kérdésekről vagy éppen gazdasági intézkedésekről.

Az világosan látszik, hogy a járvány okán elrendelt veszélyhelyzeti korlátozások nagyon gyorsan nehéz helyzetbe hoztak sok pécsi családot és vállalkozást. Önkormányzatunk a járvány kitörésével egyidőben megkezdte a felkészülést arra, hogy a pécsi vállalkozások komoly nehézségekkel kerülnek szembe, mire levonul a járvány.

A kérdésekre összetett választ keresünk, ennek keretében vizsgáltuk felül annak az 1000-nél is több vállalkozásnak a helyzetét, amelyek a Pécsi Vagyonhasznosító (PVh) Zrt-től bérelnek üzleti célú helyiséget. Az ő problémáikat közvetlen módon a bérleti díjakra kidolgozott részletes kedvezményrendszeren keresztül igyekszik enyhíteni Pécs önkormányzata.

Elsődleges célunk természetesen a pécsi munkahelyek megőrzése, a kedvezményrendszer kidolgozásakor elsősorban ezt tartottuk szem előtt. E mellett külön figyelmet fordítottunk a legfeljebb 10 főt foglalkoztató kis pécsi cégekre, amelyek a legkitettebbek a gazdaságot sújtó problémáknak.

A munka hetek óta zajlik, a PVh Zrt. folyamatosan dolgozta fel a bérlői igényeket és jelzéseket. Ezek alapján a célokat és azt figyelembe véve, hogy a vírus elleni védekezés a közpénzekből gazdálkodó önkormányzatot is kivérezteti, a következő szempontrendszert dolgozta ki közösen a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Április és május hónapokra kiterjedően egy komplex díjcsökkentés-rendszert dolgoztunk ki figyelembe véve az adott bérlő tevékenységi körét és a vállalkozás által foglalkoztatottak számát. Igyekeztünk egy egyszerű, mechanikus döntés helyett olyan rendszert alkotni, amely figyelembe veszi, hogy az adott vállalkozást mérete és tevékenysége mennyire teszi sérülékennyé a mostani időszakban. A szempontok függvényében a megítélt díjmérséklés 10 és 100 % között alakul – a mértéket a közlemény mellékletében részletezzük. Elengedi a PVh Zrt. a teljes bérleti díjat például a vásárcsarnok és a bezárt vásártéri területek bérlőinek, a már előre beszedett díjakat a későbbiekben beszámítja az önkormányzati társaság.

A kedvezményrendszer PVh Zrt-re, közvetve a pécsi önkormányzatra gyakorolt gazdasági hatása is jelentős. Csak ennek a kedvezményrendszernek köszönhetően havi 90 millió forinttal támogatja a város azt a vállalkozói kört, amely szerződéses viszonyban áll a vagyonhasznosítóval. Mivel számunkra minden pécsi munkahely fontos, arra kértük a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatóját: a támogatás összegét úgy gazdálkodja ki, hogy a társaság dolgozói létszámát emiatt ne kelljen csökkenteni.

A kedvezmények rendszerét a járvány előrehaladásával a júniusi hónaptól újratervezzük. Amennyiben júniustól enyhülnek a kormányzati kijárási és egyéb veszélyhelyzeti korlátozások, azaz megkezdődik a gazdasági újranyitás, az áprilisra és májusra megítélt kedvezményeket csak feltételekkel fogjuk fenntartani. Ebben az esetben a vagyonhasznosító csak akkor biztosítja továbbra is a megítélt kedvezményt, ha az adott vállalkozás alkalmazottainak száma eléri a március elsejei létszám kétharmadát. Célunk, hogy közpénzből azokat a vállalkozásokat segítsük, amelyek igyekeznek megőrizni a pécsi munkahelyeket.

A pécsi önkormányzat és vagyonhasznosító cége a járvány későbbi időszakában folyamatosan igyekszik a körülményekhez igazítani bérleti díjakkal kapcsolatos rendelkezéseit. A PVh Zrt. a fenti rendelkezésekről minden egyes bérlővel külön megállapodást köt, az áprilisi és májusi bérleti díj megfizetésére pedig 90 napos fizetési határidőt biztosít.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közterületek tulajdonosa a fentiekre tekintettel lemond a vendéglátóipari előkertek után fizetendő közterülethasználati díjakról és utasítja a BIOKOM Nonprofit Kft-t, mint a közterületek kezelőjét, hogy 2020. április 1-től a szóban forgó díjakat a veszélyhelyzet ideje alatt engedje el.

További tartalmak